Battlefords Humane Society Inc.

Finding homes for wonderful animals

Battlefords Humane Society

751 114th Street

PO Box 645

North Battleford, Sask.

S9A 2Y7

306-446-2700

Cell: 306-490-7387

Fax: 306-446-2704

battlefordshumanesociety@sasktel.net